W rundzie wiosennej III ligi lubelsko-podkarpackiej sezonu 2012/13 Izolator zdobył komplet punktów w dziewięciu ligowych meczach z rzędu!!!

RODO

RODO

RODO - Ochrona Danych Osobowych


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) pragniemy poinformować że:

Administrator danych osobowych :

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR
36-040 Boguchwała, ul Techniczna 1 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197991 , REGON 001220241, NIP 813-02-68-455, zwana dalej ZKS IZOLATOR można się kontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pisemnie na adres siedziby .

Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Podstawa i cel przetwarzania

1.    Przy zawieraniu umowy/wypełnianiu formularzy możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe.

Są to m.in.:
-    nazwisko i imiona,
-    miejsce i data urodzenia,
-    adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
-    numer kontaktowy oraz adres e-mail,
-    numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
-    nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca
-    numeru paszportu lub karty pobytu,

2.    Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak np.: dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług.

3.    Powyższe dane są nam niezbędne do:
a.    zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
-    utrzymania poprawności działania usług
-    prowadzenie ewidencji zgodnej z wymogami extranetu.
Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu naszych usług.

b.    realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO) :
-    wystawienia i przechowywania faktur
-    rozpatrywania reklamacji.
-    zapewnienia bezpieczeństwa sieci
-    przechowywania informacji o połączeniach i logowaniach

c.    Realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZKS IZOLATOR (art. 6 ust. 1f RODO), np. w celu:
-    ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż
 
wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów) ,
-    odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
-    wsparcie obsługi,
-    tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie),
-    przygotowanie propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w ZKS IZOLATOR,
-    blokowanie korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe.

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

d.    Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO).
Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:
-    prezentować reklamy ZKS IZOLATOR i firm z nami współpracujących.
-    tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.
Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

przekażemy dane odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę.
-    organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
-    partnerom działającym na nasze zlecenie (np. partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług),
-    innym administratorom (np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej dostarczającemu Państwu umowę, faktury,

Państwa prawa, dotyczące przetwarzania danych:

Zakres z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
a.    prawo do sprostowania danych,
b.    prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d.    prawo dostępu do danych,
e.    prawo do przenoszenia danych.
f.    prawo do sprzeciwu :

mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:

-    na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
-    w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

g.    prawo do wycofania zgody
 
mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Kontakt z ZKS IZOLATOR w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych może odbywać się następującymi drogami :
-    wysyłając mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
-    wysyłając na adres korespondencyjny: Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR , ul. Techniczna 1 36-040 Boguchwała

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Sponsorzy

Ostatnie spotkanie

22. KOLEJKA IV LIGA PODKARPACKA
SOBOTA 06.04.2024, 11:00
IZO_ARENA (Boguchwała)

 

2:1

IZOLATOR BOGUCHWAŁA
(1:1)
Głogovia Głogów Małopolski

Następne spotkanie

23. KOLEJKA IV LIGA PODKARPACKA
SOBOTA 13.04.2024, 16:00
ŁAŃCUT

 

-:-

STAL ŁAŃCUT
(-:-)
IZOLATOR BOGUCHWAŁA

Gramy

IZO-ARENA

Przerwa zimowa (2)

przerwazimowa

SocialMedia

socialmedia 01.2020

IzOnline

Odwiedza nas 171 gości oraz 0 użytkowników.

PRAWA AUTORSKIE 2005-2015
ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY
IZOLATOR BOGUCHWAŁA